Terug naar overzicht

Cruisevaart Tour Amsterdam

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Het Scheepvaartmuseum
12+

Vaar mee op de speciaal voor Zeehavendagen Amsterdam ontwikkelde gratis Cruisevaart Tour vanaf Het Scheepvaartmuseum. Passeer van dichtbij de immense zeecruise schepen voor de Passengers Terminal Amsterdam.

Als je mee­vaart op de Crui­se­vaart Tour krijg je van de mee­va­ren­de gids een inte­res­sant ver­haal te horen over het heden, ver­le­den en toe­komst van de zee- en rivier­crui­se­vaart in Amsterdam.

De vaar­tocht van en naar Het Scheep­vaart­mu­se­um duurt cir­ca 30 minu­ten en biedt voor en/of na de tour de gele­gen­heid om ook nog even de ten­toon­stel­ling Amster­­dam-Haven­­stad te bezoe­ken. Of de in de Admi­ra­li­teits­ka­mer inge­rich­te klei­ne banen­markt van het havenbedrijfsleven.

Mini­a­tuur schip van Spliethoff
Leuk voor kin­de­ren en men­sen met een hart voor de zee­vaart: de Amster­dam­se rede­rij Splie­thoff zet een water­bak neer met een mini­a­tuur vracht­schip dat op afstand wordt bestuurd.

Opstap­stei­ger
De rond­vaart­boot ligt op de genoem­de tij­den gereed aan de stei­ger ach­ter Het Scheep­vaart­mu­se­um. U heeft uw (onli­ne) tic­ket nodig om toe­gang te krij­gen tot het muse­um om naar de opstap­stei­ger te komen.

Adres
Het Scheepvaartmuseum
Kat­ten­bur­ger­plein 1
Amsterdam

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den