Terug naar overzicht

Scheepsagent Vopak Agencies Tour

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Amsterdam
12+

Maak kennis met Vopak Agencies, één van de oudste scheepsagenten uit de haven. Wat is de achtergrond van het bedrijf en wat doet het voor het havenbedrijfsleven.

Na de ont­vangst bij Vop­ak in de West­ha­ven begint de tour met film die in het kort de span­wijd­te van Roy­al Vop­ak NV neer­zet. Hoe het bedrijf in vier eeu­wen uit­groei­de tot het groot­ste onaf­han­ke­lij­ke tank­op­slag­be­drijf op de roots van zijn voor­lo­pers Blaauw­hoe­den­veem, Pak­huis­mees­te­ren van de Thee, Van Omme­ren en Pakhoed.

Konink­lij­ke Vop­ak NV bestaat uit twee onder­de­len. In Amster­dam ope­reert het bedrijf uit­slui­tend als scheeps­agent, maar wereld­wijd is het bedrijf markt­lei­der op het gebied van onaf­han­ke­lij­ke opslag van vloeibare

bulk­goe­de­ren. Denk daar­bij aan olie­pro­duc­ten, che­mi­ca­li­ën, plant­aar­di­ge oli­ën en vloei­ba­re gassen.

Eén mil­jard m3
Wie haven zegt, zegt Vop­ak. Het bedrijf is wereld­wijd op elk con­ti­nent te vin­den met in totaal 69 eigen ter­mi­nals. Waar­on­der in Rot­ter­dam, waar bij­na 1 mil­jard kubie­ke meter brand­stof wordt op- en over­ge­sla­gen. Aan­we­zig in de groot­ste havens te wereld, maakt het bedrijf de haven­spe­ci­a­list bij uit­stek en zon­der meer onmis­baar in het aan­bod van de Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam. Een bezoek aan Vop­ak Agen­cies is dan ook zeer de moei­te waard, ook als je een baan zoekt.

Adres
Capri­weg 28, 1044 AL Amsterdam

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den