Terug naar overzicht

Zeehavendagen hop-on-hop-off tour

Zat 25 juni 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 uur
zon 26 juni 2022, 11:00, 12.00, 13.00, 14.00

Amsterdam
12+

De Zeehavendagen hop-on-hop-off tour brengt je per touringcar van Het Scheepvaartmuseum via Amsterdam-Noord naar het hart van het westelijke havengebied en terug. Als je wilt kun je onderweg uitstappen en een locatie bezoeken of instappen en terug naar Het Scheepvaartmuseum.

De HOHO-bus stopt onder­weg op de vol­gen­de locaties:

  1. TMA Logis­tics (zater­dag na 12.00 uur en niet op zon­dag) – Amerikahaven
  2. Nau­tisch Coör­di­na­tie Cen­trum van Port of Amster­dam – Westhaven
  3. Clus­ter Cho­co­la­te­ma­kers, Splie­thoff, Zee­mans­huis en de Cho­co­vaart – Suezhaven
  4. Euro­tank Amster­dam – Jan van Riebeeckhaven

Gids aan boord
De rou­te snijdt dwars door het Wes­te­lij­ke Haven­ge­bied, dus de HOHO-bus pas­seert aller­lei beziens­waar­dig­he­den, waar­on­der de olie­ter­mi­nals, caca­o­ve­men met ton­nen aan cacao­bo­nen, vrij­plaats Ruig­oord, Fead­ship luxery jach­ten, de VCK Logis­tics all-wea­­ther en de vast­ma­kers van De Kope­ren Ploeg

Duur en tarief
De Zee­ha­ven­da­gen hop-on-hop-off bus tour duurt tus­sen de één en ander­half uur. Het tarief van deze rond­lei­ding met gids bedraagt € 5,-.

Start- en eindpunt
Het Scheep­vaart­mu­se­um
Kat­ten­bur­ger­plein 1 1018 KK Amsterdam

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den