Word vrijwilliger

De voor­be­rei­din­gen voor de twee­de edi­tie van Zee­ha­ven­da­gen zijn al weer in vol­le gang. En wij heb­ben jou nodig om ook dit jaar weer een suc­ces van het eve­ne­ment te maken! Wij zoe­ken gid­sen, hosts/hostessen, publieks­be­ge­lei­ders, tic­ket­me­de­wer­kers en (soci­al) media­re­por­ters. Ben jij enthou­si­ast, gemo­ti­veerd en beschik­baar op 22 – 25 juni 2023? Lees dan snel verder!

Gid­sen
Weet jij ont­zet­tend veel over de haven en ben je een gebo­ren rond­lei­der? Word gids tij­dens Zee­ha­ven­da­gen en wie weet zit jij straks op de cacao­vaart en ver­tel je de gas­ten alle ins and outs over de groot­ste cacao­ha­ven ter wereld.

Hosts/Hostessen
Gas­ten ont­van­gen is hele­maal jouw ding. Klant­vrien­de­lijk­heid en ser­vi­ce staan voor­op. Ont­vang jij straks deel­ne­mers bij een haven­be­drijf of ont­vang jij zake­lij­ke gas­ten tij­dens een evenement?

Publieks­be­ge­lei­ders
Voor een vra­gen­vuur ben jij niet bang. Heb­ben bezoe­kers op de clus­ter­lo­ca­ties vra­gen over het pro­gram­ma, tic­kets of wil­len zij sim­pel­weg de rou­te weten? Jij bent hun eer­ste aan­spreek­punt en helpt hen graag op weg.

Tic­ket­me­de­wer­kers
Op de clus­ter­lo­ca­ties kun­nen last minu­tes tic­kets wor­den geboekt voor acti­vi­tei­ten in de haven. Help jij bezoe­kers de laat­ste tic­kets te bemach­ti­gen? En stip­pel je samen met hen hun rou­te uit?

(Soci­al) Media reporters
Ben jij (Soci­al) media savvy en een ech­te con­tent­spe­ci­a­list. Maak ins­ta­posts, reels of tik­toks voor Zee­ha­ven­da­gen. Wie weet sta jij straks te vlog­gen op een mari­ne of cruiseschip.