Word vrijwilliger

De voorbereidingen voor de derde editie van Zeehavendagen zijn al weer in volle gang. En wij hebben jou nodig om ook dit jaar weer een succes van het evenement te maken! Wij zoeken gidsen, hosts/hostessen, publieksbegeleiders, ticketmedewerkers en (social) mediareporters. Ben jij enthousiast, gemotiveerd en beschikbaar op 27 - 30 juni 2024? Lees dan snel verder!

Gid­sen
Weet jij ont­zet­tend veel over de haven en ben je een gebo­ren rond­lei­der? Word gids tij­dens Zee­ha­ven­da­gen en wie weet zit jij straks op de cacao­vaart en ver­tel je de gas­ten alle ins and outs over de groot­ste cacao­ha­ven ter wereld.

Hosts/Hostessen
Gas­ten ont­van­gen is hele­maal jouw ding. Klant­vrien­de­lijk­heid en ser­vi­ce staan voor­op. Ont­vang jij straks deel­ne­mers bij een haven­be­drijf of ont­vang jij zake­lij­ke gas­ten tij­dens een evenement?

Publieks­be­ge­lei­ders
Voor een vra­gen­vuur ben jij niet bang. Heb­ben bezoe­kers op de clus­ter­lo­ca­ties vra­gen over het pro­gram­ma, tic­kets of wil­len zij sim­pel­weg de rou­te weten? Jij bent hun eer­ste aan­spreek­punt en helpt hen graag op weg.

Tic­ket­me­de­wer­kers
Op de clus­ter­lo­ca­ties kun­nen last minu­tes tic­kets wor­den geboekt voor acti­vi­tei­ten in de haven. Help jij bezoe­kers de laat­ste tic­kets te bemach­ti­gen? En stip­pel je samen met hen hun rou­te uit?

(Soci­al) Media reporters
Ben jij (Soci­al) media savvy en een ech­te con­tent­spe­ci­a­list. Maak ins­ta­posts, reels of tik­toks voor Zee­ha­ven­da­gen. Wie weet sta jij straks te vlog­gen op een mari­ne of cruiseschip.

    Solliciteer!

    * verplicht

    Upload hier je CV