Sponsoring

Zeehavendagen Amsterdam kan niet georganiseerd worden zonder de bijdragen van Partners, sponsors en vrienden. Partners en sponsors van Zeehavendagen Amsterdam zetten zich in om de havens in het Noordzeekanaalgebied zichtbaar te maken bij publiek en laten hierdoor hun betrokkenheid zien voor de haven, de stad en de regio.

Als Spon­sor of Part­ner is het moge­lijk bij te dra­gen aan de orga­ni­sa­tie van het eve­ne­ment, maar ook om te inves­te­ren in het sti­mu­le­rings­pro­gram­ma Onder­wijs & Arbeids­markt. Wil jij ook bij­dra­gen aan Zee­ha­ven­da­gen Amsterdam?

    Word sponsor!

    * verplicht