Zakelijk

Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam is er ook voor de zake­lij­ke markt. Met onze leden, rela­ties, part­ners én sta­ke­hol­ders zor­gen wij ervoor dat de haven­sec­tor met elkaar ver­bon­den blijft. Ken­nis­ma­ken met ons net­werk van leden en relaties?