Vrienden van Zeehavendagen

Onze partners, sponsors én vrienden maken elk jaar Zeehavendagen Amsterdam mogelijk. Zonder hen zou dit prachtige evenement niet bestaan. Wij danken de huidige partners, sponsors en vrienden voor hun loyaliteit!

Vriend worden van Zeehavendagen Amsterdam

Vriend van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam word je als bedrijf, orga­ni­sa­tie of par­ti­cu­lier voor €1250,-. Je steunt hier­mee het ini­ti­a­tief en je krijgt er zicht­baar­heid én een net­werk voor terug. Vrien­den van Zee­ha­ven­da­gen wor­den ook uit­ge­no­digd voor de zake­lij­ke ope­ning van het eve­ne­ment op 21 juni 2023.

    Word vriend!

    * verplicht