Vrienden van Zeehavendagen

Onze part­ners, spon­so­ren én vrien­den maken jaar­lijks Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam moge­lijk. Zon­der hen was het niet moge­lijk om het eve­ne­ment te orga­ni­se­ren. Wij dan­ken onze part­ners, spon­so­ren en vrien­den voor hun loyaliteit!

Hoe word je Vriend van Zeehavendagen?
Al van­af 1250 EUR kun je vriend wor­den van het eve­ne­ment. Je steunt hier­mee het ini­ti­a­tief en je krijgt er zicht­baar­heid én een net­werk voor terug. Vrien­den van Zee­ha­ven­da­gen wor­den ook uit­ge­no­digd voor de zake­lij­ke ope­ning van het eve­ne­ment in juni.