Terug naar overzicht

Zeehavendagen Stadswandeling

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Amsterdam
12+

Interesse in de rijke scheepvaarthistorie van Amsterdam? Doe dan de stadswandeling langs panden en gebouwen van Stadsherstel met een bijzondere zeehavengeschiedenis.

Stads­her­stel heeft spe­ci­aal voor Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam een unie­ke, gra­tis stads­wan­de­ling over de scheep­vaart­his­to­rie van Amster­dam ont­wik­keld. De tour gaat langs his­to­ri­sche pan­den en gebou­wen in het centrum.

Naco-huis­je
Het start­punt van de wan­de­ling is al een bele­ve­nis op zich. De tour begint name­lijk in het geheel gere­no­veer­de Naco-huis­je dat onlangs aan de IJ-zij­­de van het Cen­traal Sta­ti­on is geplaatst. Deel­ne­mers aan de stads­wan­de­ling mogen als één van de eer­ste bezoe­kers boven kij­ken hoe het her­stel­de inte­ri­eur van het voor­ma­li­ge kan­toor van de scheep­vaart­af­de­ling van de Neder­land­sche Auto Car Onder­ne­ming (NACO) eruit zag.

De wan­de­ling
De stads­wan­de­ling gaat van het NACO-huis­je naar de Gel­der­se­ka­de en trekt van daar­uit naar de Oude waal, Bin­nen­kant, Kalk­markt, Prins Hen­drik­ka­de, Foe­lied­wars­straat, Hoog­te Kadijk, Scheep­werf t’Kromhout, Oos­ter­kerk, Mar­ker­huis­je en Pak­huis de Zwij­ger. We ein­di­gen waar we begonnen.

Bin­nen kijken
Op de rou­te is zoals het Naco- en het Mar­ker­huis­je wel een pand open waar je als stads­wan­de­laar naar bin­nen kunt en waar meer info is over het pand en of er een spe­ci­a­le acti­vi­teit wordt aan­ge­bo­den. Dat wordt aan­ge­ge­ven in het tourboek.

Rou­te downloaden
Bij ver­trek in het Naco-huis­je kan elke tour­gan­ger de rou­te down­lo­a­den via de aan­ge­bo­den QR-code. Deze komt ook bin­nen­kort op deze web­si­te beschik­baar. Er lig­gen ook gedruk­te boek­jes met de nieu­we Zeehaventour.

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den