Cruise Port Amsterdam klaar voor het drukke Paasweekend

Het Paasweekend staat voor de deur dus volop drukte aan de kades van het IJ. Betekent ook extra werk aan de winkel voor de Cruise Port Amsterdam. Steigermanagers staan klaar om de kapiteins en hun bemanning te ondersteunen en alles in goede banen te leiden.

Cruise Port Amsterdam klaar voor het drukke Paasweekend

Tra­di­ti­o­neel gaat met de ope­ning van de Keu­ken­hof – dit jaar 21 maart – ook het rivier­crui­se­sei­zoen van start. Crui­se Port Amster­dam ont­vangt de komen­de weken een groot aan­tal rivier­crui­se sche­pen. De stei­ger­ma­na­gers staan klaar om de kapi­teins en hun beman­ning te onder­steu­nen en alles in goe­de banen te lei­den. Wel­ke rivier­crui­se sche­pen komen en waar zij komen te lig­gen is te vin­den op de web­si­te. Crui­se Port Amster­dam is er klaar voor!

Zee­crui­se

Behal­ve rivier­crui­se ook zee­crui­se bewe­ging op het IJ in het Paas­week­end, want op twee­de Paas­dag loopt omstreeks 8.30 uur het schip Bolet­te bin­nen aan de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amster­dam. Het vaar­tuig telt 690 hut­ten met op dek 8 de Lido Bar en het zwem­bad met uit­schuif­baar dak.