Hitachi installeert bijna 15.000 m² zonnepanelen op het dak

Op het dak van één van de fabriekshallen van Hitachi Construction Machinery (Europe) in de haven is bijna 15.000 m2 aan zonnepanelen in bedrijf genomen. Het betreft in totaal 6.736 panelen die 3.166 kWp vermogen leveren.

Hitachi installeert bijna 15.000 m2 zonnepanelen op het dak

Via de nieu­we PV-instal­la­­tie zal 29% van de totaal beno­dig­de stroom voor HCME duur­zaam wor­den opge­wekt. HCME redu­ceert hier­mee 32% van zijn CO2 uit­stoot (553.618 kg), wat gelijk staat aan 24.885 bomen! In totaal ligt er nu al 325.000 m² aan zon­ne­pa­ne­len op de daken in de Amster­dam­se haven.