Ruim 260.000 m² aan zonnepanelen in de Amsterdamse haven

Het splinternieuwe zonnepanelendak van Port of Amsterdam is afgelopen week geopend aan de Kopraweg 3 in Amsterdam. Op het dak liggen 4.911 panelen die samen zorgen voor een capaciteit van maar liefst 2 megawattpiek. Hiermee komt het totaal aantal zonnepanelen in de haven op zo’n 260.000 vierkante meter.

De ambi­tie was om eind 2024 zo’n 38 voet­bal­vel­den aan zon­ne­pa­ne­len in het haven­ge­bied te heb­ben. Dit is nu, begin 2023, al ruim­schoots gehaald. Een mijl­paal vindt de Port of Amster­dam. Com­pli­men­ten aan de haven­be­drij­ven die de zon­ne­pa­ne­len op hun daken heb­ben geplaatst. Zij dra­gen zo een steen­tje bij aan de ener­gie­tran­si­tie. Na het beha­len van de doel­stel­ling is deze nu aan­ge­scherpt en ver­hoogd naar 350.000 m² per eind 2024. Indien deze ambi­tie gehaald wordt levert de haven een bij­dra­ge van ruim 20% aan de gemeen­te­lij­ke doel­stel­ling van 300 mega­watt­piek in 2025.

(Nog) Meer zon­ne­pa­ne­len in het havengebied
In de haven en in de stad lig­gen al veel zon­ne­pa­ne­len. Toch is een groot deel van het beschik­ba­re dak­op­per­vlak nog onbe­nut en dat ziet het haven­be­drijf graag anders. Niet ieder dak is mak­ke­lijk te benut­ten voor zon­­ne-ener­­gie, maar zowel Port of Amster­dam als de gemeen­te Amster­dam kun­nen hier­in een aan­tal oplos­sin­gen bieden.